Kursplan för "Skyddsvaktsinstruktör". Senast uppdaterad: 2014-08-20.

Kursens benämning
Skyddsvaktsinstruktörskurs
Engelsk benämning
-
Försvarsmaktens kurskod
UNDGK311SF11
Beslut
Kursplanen har fastställts av Militärpolisförbundets ordförande, Carl Alm Djerf 2014-09-01
Kursens omfattning i tid
5 dagar (ca 40 timmar)
Nivå
Grundnivå
Omfattning
• Introduktion, syfte och mål samt diagnostiskt- och teoriprov för skyddsvaktsinstruktör.
• Juridik, fördjupning samt applikatoriska exempel.
• Genomgång på utbildningspaket skyddsvakt 2010.
• Elevledda övningar samt
• Praktiskt skjutprov skyddsvakt
Målgrupp
Militärpoliser, instruktörer ur Försvarsmakten/frivilligorganisationerna.
Förkunskapskrav
Dokumenterad instruktörserfarenhet samt genomförd skyddsvaktsutbildning. 
Urval
Urval sker enligt särskild antagningsordning.
Kursens syfte och lärandemål
Övergripande mål
Den studerande ska efter genomgången kurs erhållit sådana kunskaper och efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• Beskriva och utbilda i de olika delarna i innehållet av juridiken.
• Beskriva de olika uppslagen i utbildningspaket skyddsvakt 2010.
• Planera, genomföra och utvärdera grundläggande- samt repetitionsutbildning av skyddsvakter.
Kursansvarig skola/centra/förband
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum.
Genomförande skola/centra/förband
Skyddsvaktsexaminator ur Militärpolisförbundet.
Certifikat och behörighet
Efter kursen har den studerande behörigheten att genomföra grundläggande skyddsvaktsutbildning. Behörigheten är giltig tills vidare.
Examination
Examination sker genom bedömningar under elevledda övningar samt ett teoriprov. Betyg ges i tvågradig skala, godkänd (G) respektive icke godkänd (IG).
Kurslitteratur och övriga läromedel
- Utbildningspaket Skyddsvakt 2010
- Aktuella utbildningshänvisningar.
Övrigt
Utvärderingen genomförs dokumenterat enskilt, därefter dokumenterat samfällt och slutligen en sammanslagen värdering av kurschefen som ger ett skriftligt underlag inför kommande kurser.